FANDOM


Internet to wielka, światowa sieć komputerowa, powstała przez połączenie tysięcy mniejszych sieci, na wszystkich kontynentach. Każdy komputer podłączony do tej sieci ma swój własny adres IP dzięki czemu, może być łatwo odnaleziony przez inne komputery. Każdy z tych komputerów może być serwerem, lub klientem, to znaczy może wysyłać, albo odbierać informacje w postaci tekstu, obrazu i dźwięku. Strona internetowa zapisana na serwerze, albo utworzona na gorąco z informacji w bazach danych, przesyłana jest do przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Exlplorer, Firefox, Konqueror, Opera, czy Safari, znajdującej się w komputerze odbiorcy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.