FANDOM


IP to adres składający się z 4 liczb z zakreu 0-225 oddzielonyh kropką np. 120.45.0.1 (wersja 4). Teoretycznie adres IP to numer wskazujący na urządzenie (np. komputer, ale teraz równiertz i telefon). W praktye wiele urządzeń posiada IP zmienny (za karzdym razem inny) bądź kuilka komputyerów urzywa tego samego IP.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.