FANDOM


e-mail, mail, poczta elektroniczna(czyt. imeil) System przesyłania wiadomości pocztowych za pomocą internetu. E-maile mogą zawierać tytuł, treść (tekst i obrazki) oraz załączniki (dodatkowe pliki). E-maile przesyłane są na serwer poztowy, skąd pobierane są na komputer klienta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.